Aanbod

Kunsteducatie

Kunst/cultuur/creatief

Bij Framer Framed brengen we leerlingen en studenten in contact met hedendaagse internationale kunstenaars en thema’s in een globaliserende samenleving. Aansluitend aan onze tentoonstellingen bieden we voor alle leeftijden verschillende programma’s aan in de vorm van ontmoetingen, discussies, ateliermiddagen en rondleidingen.

Centraal in de educatieve aanpak van Framer Framed staat de democratische en onderzoekende benadering. Het ondersteunen van de kracht van ieder individu en van de zoektocht naar een eigen identiteit zijn daarbij belangrijk. Niet het overbrengen van kennis, maar het faciliteren van onderzoek en eigen creativiteit zijn ons doel. Om deze aanpak te ondersteunen is Framer Framed samenwerkingen aangegaan voor twee werkwijzen: de werkwijze in atelier-vorm geïnspireerd door de wereldwijd verspreide Reggio Emilia-benadering voor kinderen van 3 – 8 jaar ontwikkeld door Toeval Gezocht en Visual Thinking Strategies (VTS) voor kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar ism Beeldmakers.  Ze vullen elkaar goed aan. Bij beide staat (gelegenheid bieden voor) de eigen stem van kinderen en jongeren centraal.

Primair onderwijs
De huisvesting op de nieuwe locatie biedt de mogelijkheid om een permanente educatieruimte in te richten voor jonge kinderen (3-8 jaar). In dit atelier ontvangen wij groepen kinderen uit de kinderopvang, de basisschool en de b.s.o. In het weekend zal het opengaan voor (groot)ouders met jonge kinderen. De onderwerpen, strategieën en perspectieven van de tentoongestelde kunstenaars bieden de basis voor het onderzoek, het experiment en de verbeelding van de kinderen in het atelier. De inrichting en de geboden materialen sluiten hierbij aan. Zo verbinden wij de expressieve talen van kinderen met de artistieke talen van kunstenaars.

Daarnaast worden langlopende samenwerkingen opgebouwd tussen Framer Framed, Toeval Gezocht en scholen in de buurt, waardoor de kruisbestuiving tussen kunst en onderwijs geïntensiveerd wordt. Framer Framed kiest hiermee voor meer diepgang in de relatie tussen de kinderen en de getoonde kunst en de scholen kiezen voor het zien en stimuleren van de creatieve potenties van kinderen binnen het onderwijs. Voor hen biedt deze werkwijze en samenwerking een innovatieve impuls voor de integratie van kunst en cultuur in hun onderwijs. Zo kunnen kinderen vanuit hun eigen aangeboren mogelijkheden vertrouwdheid opbouwen met de kunsten en kunnen zij vanuit hun eigen diverse achtergronden meebouwen aan de ontwikkeling van een gedeelde cultuur.

Primair en voortgezet onderwijs
Vanaf 8 jaar passen we Visual Thinking Strategies (VTS) als methode toe in programma’s voor kinderen. Deze aanpak stimuleert onafhankelijke, kritische denkers en doeners. Vertrouwend op hun eigen observaties, ontvankelijk voor de gedachten van anderen, ontwikkelen jongeren inzichten over kunst èn andere zaken. VTS integreert kunst in het onderwijs en sluit naadloos aan bij belangrijke aandachtsgebieden in het onderwijs; kritisch leren denken, onderzoekend leren, 21ste-eeuwse vaardigheden, het ontwikkelen van burgerschapskwaliteiten.

VTS werkt het beste als de verscheidenheid van dat wat besproken wordt groot is. De verschillende achtergronden van de kunstenaars, verschillende media en wisselende tentoonstellingen (verschillende ‘verhalen’ van de curatoren) bieden een ideale context om met VTS te werken en een diverse groep jonge mensen een relatie te laten aangaan met de verschillende kunstwerken.

Sinds enige jaren werkt Framer Framed met VTS en worden programma’s ontwikkelend met terugkerende scholen zoals Over Y College en IJburg College. Onze programma’s ontwikkelen we in samenwerking met Michal Butink van Beeldmakers, sinds 2015 gediplomeerd als VTS coach. Zij schoolt de Framer Framed medewerkers en is betrokken bij de invulling van de educatieve jaarprogramma’s. In de komende jaren wordt de relatie met scholen gecontinueerd en verdiept. Ook worden nieuwe scholen betrokken, maar een langlopende kwalitatieve relatie met een school wordt belangrijker gevonden dan kwantiteit.

Contact: educatie@framerframed.nl 

locatie 
Stadsdeel Oost
Illustration
 
Illustration
 
Geplaatst op 22 januari 2021, 12:49 uur
Deel dit: