Op buurtwebsite IBuurtBalie delen bewoners van de Indische Buurt informatie met elkaar. Hier vind je alle activiteiten die er in de buurt zijn, informatie over initiatieven, kun je spullen aanbieden & kopen, een oproep plaatsen en jouw eigen dienstenaanbod bekend maken.

Ook kunnen we je helpen om voor je eigen buurtevenement/-festival een eigen tijdelijke website te  creëren. 

Wat gebeurt er in de Indische Buurt?