Aanbod

Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Burenhulp / informele zorg, Maatschappelijke dienstverlening / participatie, Voorlichting & advies
Illustration

Is er een buurtbewoner die overlast veroorzaakt of waar u zich zorgen over maakt?
Meld dit bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast

Het Meldpunt is het aanspreekpunt voor de melder.
Bij het Meldpunt Zorg en Woonoverlast kunt u melding doen van:

  • Extreme) overlast door lawaai, stank, vervuiling of agressie,
    veroorzaakt door mensen in de buurt;
  • Intimidatie in de buurt;
  • Buurtbewoners die zorg nodig hebben maar dit niet krijgen;
  • Buurtbewoners die verward overkomen;
  • Vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van buurtbewoners;
  • Signalen van afwijkend gedrag;
  • Overlast door jongeren.

Meldpunt Zorg en Woonoverlast
020 255 2914
zorgenwoonoverlast.oost@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/zorgenwoonoverlast

U kunt het Meldpunt Zorg en Woonoverlast bereiken van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 – 18.00 uur op 020 255 2914.

Illustration
 
Geplaatst op 4 maart 2021, 13:55 uur
Deel dit: