Activiteit

Amsterdam Talks Sex: Seksualiteit & Religie

donderdag 23 mei 2024 , 20:30 - 21:30 uur
Illustration

Let's talk about sex, baby!
De theaterzaal is de nieuwe chatroom! Het Plein Theater maakt ruimte voor intieme live gesprekken in een veilige setting. In de talkshowserie Amsterdam Talks Sex maakt sex, love en relationship coach Handan Aydin seksualiteit bespreekbaar door met (ervarings)deskundigen én publiek in gesprek te gaan, vanuit elke keer een andere invalshoek

In god we lust
Religie en seksualiteit vormen vaak een complex en intrigerend samenspel binnen de menselijke ervaring. Verschillende religieuze tradities hebben diverse opvattingen, normen en voorschriften met betrekking tot seksualiteit, wat resulteert in een breed scala aan benaderingen en attitudes.

Sommige religies benaderen seksualiteit als een heilige en intieme daad die bedoeld is voor de verbinding tussen twee mensen binnen het kader van het huwelijk. Deze opvattingen zijn doorgaans geworteld in het idee van het behoud van de gezinsstructuur en het creëren van een veilige omgeving voor het opvoeden van kinderen. Binnen deze context wordt seksualiteit vaak gezien als een goddelijke gave die met respect en verantwoordelijkheid moet worden benaderd.

Aan de andere kant zijn er religieuze gemeenschappen die een meer open en tolerante houding hebben ten opzichte van seksualiteit. Ze erkennen de diversiteit van menselijke relaties en accepteren verschillende vormen van seksualiteit, zolang ze gebaseerd zijn op wederzijdse instemming en respect voor de rechten en waardigheid van individuen.

Helaas hebben sommige religieuze doctrines ook bijgedragen aan het ontstaan van seksuele repressie, schaamte en zelfs discriminatie. In sommige gevallen worden bepaalde seksuele oriëntaties, identiteiten of praktijken als zondig beschouwd, wat kan leiden tot stigmatisering en zelfveroordeling.

De relatie tussen religie en seksualiteit is voortdurend aan verandering onderhevig, en steeds meer gelovigen pleiten voor een meer inclusieve benadering. Er zijn pogingen om religieuze doctrines opnieuw te interpreteren en aan te passen aan moderne inzichten over seksualiteit, gendergelijkheid en diversiteit.

Het is belangrijk om te benadrukken dat individuen binnen religieuze gemeenschappen verschillende opvattingen hebben over seksualiteit, zelfs binnen dezelfde traditie. De complexiteit van deze relatie onderstreept het belang van een respectvolle dialoog en begrip tussen gelovigen en niet-gelovigen, en tussen mensen met verschillende religieuze overtuigingen. Het bevorderen van openheid, tolerantie en respect voor diversiteit draagt bij aan een meer inclusieve benadering van seksualiteit binnen de bredere samenleving.

- Handan Aydin, talkshow-host


Dao & Seksualiteit
Te gast in deze editie is onder andere Dirkje Veltman. Dirkje heeft ruime kennis en ervaring in de werking van Dao. Zij werd geïnspireerd door de gedichten van Sun Bu-er en in 2015 door Mantak Chia (grondlegger Universal Healing Tao) aangespoord de Opleiding Dao van de Vrouw op te richten. Haar droom zijn kringen van zusterschap en broederschap waarin ieders ware aard meer wordt belichaamd. Om zo het feminiene in onze samenleving te waarderen en te versterken.

Het taoïsme, ook wel geschreven als daoïsme of tauïsme, is een Chinese mystieke, filosofische en religieuze stroming, waarbij zowel de filosofie als de religie zich baseren op de mystieke basis van Lao Zi. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en de eenwording met de Tao. Tai Ji, Yin en Yang als eenheid.


Palestijnse liefdesliederen
De talkshow wordt omlijst met de prachtige Palestijnse liefdesliederen van Aya Benni & muzikanten

 

 

Locatie
Plein Theater
Kosten toelichting
€ 11 (vanaf) + consumptiemunt / Regulier: €13 | Student/ CJP: €11 | Stadspas groene stip: €4,50 | Vrije toegang voor leden van We Are Public
Deel dit: