Locatie

Instroomhuis

Zeeburgerdijk 215, Amsterdam
Zorginstelling
Het Instroomhuis aan de Zeeburgerdijk is de centrale toegang tot de maatschappelijke opvang in Amsterdam. In 2009 is de stad gestart met een nieuwe werkwijze voor dak- en thuisloze cliënten die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van een uitkering, zorg en onderdak. Met het management van de maatschappelijke opvang, de GGD en DWI zijn de volgende procesafspraken gemaakt. Dak- en thuisloze Amsterdammers melden zich bij de Jan van Galenstraat 323, ingang B, 1056 CH Amsterdam (open maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:30 tot 12:00 uur) DWI en de GGD doen hier op afspraak een eerste toetsing op basis van regiobinding en OGGZ. De cliënten die na deze eerste toetsing rechthebbend blijken, krijgen toegang tot het spreekuur van het Instroomhuis.
Illustration
 
Deel dit:
Historische activiteiten in Instroomhuis
Hoofdgebruikers van Instroomhuis
Berichten over deze locatie
Op de kaart