Locatie

Diversiteitsland

Batjanstraat 13, Amsterdam
Activiteitenruimte, Ontmoetingscentrum, Bedrijfsruimte
Stichting Diversiteitsland is een advies- en projectbureau, dat zich richt op het bevorderen van gelijkwaardige deelname van sociaal-economisch zwakkeren aan het maatschappelijke verkeer. Dat doen wij enerzijds door het wegnemen van blokkades en anderzijds door het versterken van hun eigen kracht. Ook heeft Diversiteitsland tot doel ontmoetingen en acceptatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden in de samenleving te bevorderen. De activiteiten van Diversiteitsland zijn gericht op thema's als positieve beïnvloeding, empowerment, participatie, beeldvorming, meningsvorming, dialoog, netwerken en verdraagzaamheid. Diversiteitsland is in 2008 opgericht en is gevestigd in de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Vanuit deze locatie worden activiteiten uitgevoerd in verschillende plaatsen van Amsterdam.
Illustration
 
Deel dit:
Historische activiteiten in Diversiteitsland
Aanbod in Diversiteitsland
Hoofdgebruikers van Diversiteitsland
Op de kaart