Locatie

Humanitas - Oost

Sarphatiestraat 4, Amsterdam
Zorginstelling
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

Vanuit Humanitas wordt het project Home Start georganiseerd. Wij van Home-Start weten goed wat de uitdagingen en kansen zijn voor gezinnen in deze gemeente(n). Zijn er problemen met de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, gebrek aan geld of een ander probleem? Kunnen gezinnen met jonge kinderen een steuntje in de rug gebruiken? Home-Start vrijwilligers zijn er voor gezinnen met ten minste één kind tot zeven jaar.
Illustration
 
Deel dit: