Bericht

RINGSLANG OF GIFSLANG: LATEN WE DIT GEBEUREN?

Geplaatst op 20 maart 2018, 20:55 uur

RINGSLANG OF GIFSLANG. Wat zou er bij ons in de Indische Buurt gebeuren als Archipel, Batavia, Blauwe Huis, Meevaart, Kindervreugd, Batjan of Majella zouden moeten sluiten, omdat de eigenaar (vaak een corporatie of de gemeente) een 'ander beleid' wil voeren? Precies, dat zou niet lukken, en het wordt ook niet geprobeerd in onze wijk.

Maar 500 meter verderop gebeurt dit wel. Onze vrienden van Grand Café Genieten worden met sluiting bedreigd. De centrale stad walst over gebruikers en bewoners heen zonder hen te informeren over het proces, de redenen en zonder mogelijkheid tot formele inspraak. De indruk heerst dat dit niet gebeurt uit onwil, maar uit gebrek aan (dossier-)kennis, mogelijk als gevolge van de centralisatie die er de afgelopen jaren in Amsterdam heeft plaats gevonden.

Dit kan niet, vinden twee actieve buurtbewoners. Zij zijn vandaag in de pen geklommen en hebben een vlammend persbericht / ingezonden stuk toegestuurd aan alle Amsterdamse media. Ook delen zij op deze plek hun betoog met jullie, communities van de Indische Buurt, in de hoop jullie steun te krijgen. Wat is er precies aan de hand? Lees hieronder RINGSLANG OF GIFSLANG - en deel de jpeg met hetzelfde verhaal. En wordt en passant nog even lid van de FBgroep Vrienden van Genieten.. :-)
----------------------------------------------------------------------------------------------

Dreigende Sluiting Bewonersinitiatief Grand Café Genieten Amsterdam Oost

Ringslang of Gifslang – of hoe de centrale stad blind is voor succesvolle bewonersparticipatie.

Bewonersinitiatief Grand Café Genieten in Amsterdam Oost wordt bedreigd met sluiting. Het kan geen toeval zijn dat de partijen van de twee betrokken stadsbestuurders van de Centrale Stad niet vertegenwoordigd zijn in het dagelijks bestuur van de stadsdeelcommissie van dit stadsdeel. Pieter Litjens (VVD) en Arjan Vliegenthart (SP) namen onlangs namelijk een desastreuze beslissing vanuit hun ivoren toren aan het Amsterdamse Waterlooplein. Litjens, die zich onder andere bezig houdt met het efficiënt inrichten van het gemeentelijk vastgoed, had een bezuinigingsoperatie uit te voeren. Het stadskantoor van Amsterdam Oost zou met werkplekken worden uitgebreid, zodat elders in de stad dezelfde plekken konden sluiten.

Het voorportaal van het stadsdeelkantoor, Grand Café Genieten, was misschien al een tijdje een doorn in het oog van de vastgoedafdeling. Te groot, en te veel verwant met het Stadskantoor van Amsterdam Oost om commercieel te verhuren. De huidige cateraar was al de wacht aangezet. En wel om een ander besluit van het stadsbestuur: alle zeven stadsdeelkantoren krijgen een “plaza” volgens dezelfde formule en onder dezelfde uitbater. Flexplekken met hippe koffie voor de laptoppers. Een nieuwe aanbesteding voor cateraars die deze plaza’s willen bestieren is aanstaande. Grand Café Genieten eruit, hippe plaza erin. Geregeld. Of toch niet helemaal?

Café Genieten lijkt op het eerste gezicht zomaar een horecagelegenheid voor ambtenaren en bewoners. Maar dat is het niet. In de wandelgangen op het stadsdeelhuis noemen sommigen de gedreven werknemers van Genieten met een knipoog “The Human Shield”. Maar liefst zestien jonge mensen met een verstandelijke beperking werken er in het café. De manager van Genieten begeleidt samen met zorginstelling Cordaan deze groep mensen die hier volwaardig functioneert. Genieten is daarmee een unicum in Oost. Zo wist een lokale stadsdeelbestuurder uit Oost met succes de veranderslag van de gemeentelijke afdeling vastgoed te vertragen door als voorwaarde mee te geven dat deze mensen een volwaardige andere plek moesten krijgen. wanneer er van sluiting sprake zou zijn. Dit 'Human Shield' bleek na verloop van tijd niet voldoende aanleiding om helemaal af te zien van het plaza-voornemen van de afdeling vastgoed onder Litjens. De betrokken ambtenaren werken voor zover bekend vlijtig verder aan de voorgenomen verandering.

Wat de heren Litjens en Vliegenthart klaarblijkelijk nooit hebben gerealiseerd, is dat Genieten misschien wel het meest succesvolle spontane bewonersinitiatief is geworden dat Amsterdam ooit heeft gekend. Op deze locatie komen namelijk wekelijks honderden mensen uit Oost en elders samen. Er wordt vergaderd, gediscussieerd, geïnformeerd, gepresenteerd, gebridged, muziek gemaakt , gegeten en nog veel meer. Bijzondere activiteiten, zoals onlangs de viering van Internationale Vrouwendag Oost met 400 deelnemers, worden druk bezocht. Er is een prachtig podium met een glimmende vleugel (volledig gedekt door sponsors) waarop vele muzikanten uit Amsterdam hun kunsten al hebben vertoond, en met groot plezier.

Het management van de locatie verzorgt de dagelijkse programmering en organisatie van de meest uiteenlopende activiteiten in samenwerking met een groep enthousiaste gedreven vrijwilligers, wat er in de loop van de tijd in heeft geresulteerd in dat meer dan zestig organisaties zich met de locatie hebben verbonden. Dit alles is organisch ontstaan. Oud-wethouder Welzijn van stadsdeel Oost Jan Hoek (Groen Links) zocht tien jaar geleden al naar de criteria om het succes voor welzijn in de wijk te kunnen meten. Hij vergeleek dat graag met de in Oost weinig voorkomende ringslang, een klein onschuldig slangetje dat alleen kan leven onder zeer gunstige omstandigheden. Als het diertje zich handhaaft, is de omgeving gezond. Grand Café Genieten biedt die omstandigheden. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht is de plek een schitterend voorbeeld van levendige bewonersparticipatie. De vrienden van Genieten zijn zeer talrijk en strijdbaar. Zij laten zich deze plek niet zomaar ontnemen. Wij kunnen ons geen bestuurder voorstellen die op persoonlijke titel met voldoende kennis en inzicht van wat zich daar allemaal afspeelt, akkoord zou gaan met een sluiting van Genieten. De ringslang woont in Oost, in Grand Café Genieten. Laat de centrale stad geen plek zijn waar de gifslang huist.
---
Bovenstaande is een persoonlijke interpretatie ingegeven door de feiten. Iemand moet dit aankaarten, dat doen wij dan maar. Want voor bewoners is het nagenoeg onmogelijk om vat te krijgen op een besluitvormingsproces zoals boven beschreven. Wie bepaalt wat op welk moment, welke invloed hebben de stadsdeelbestuurders, maar bovenal; hoe zit het eigenlijk met de invloed van de betrokken bewoners en organisaties ('participatie')? Alleen al het ontbreken van enige dialoog en/of informatieverstrekking over de voorgenomen transitie is aanleiding genoeg om dit proces nu te staken. Dan komt er na de gemeenteraadsverkiezingen de wenselijke ruimte voor een nieuw, fris stadsbestuur om samen met de gebruikers en bewoners eens zorgvuldig te kijken naar of de ingeslagen weg werkelijk meer oplevert. Grand Café Genieten zal intussen alle mogelijkheden benutten om haar bestaansrecht verder aan te tonen.

Wat gaan we doen, Stopera?

Theo Van 't Hert en Erik van de Langkruis, actieve bewoners Amsterdam Oost.


Illustration
Grand Café Genieten - de ideale plek voor bewonersinitiatieven.
Deel dit: