Organisatie

Diversiteitsland

Non-profit

Diversiteitsland is een advies- en projectbureau dat zich richt op het bevorderen van gelijkwaardige deelname van sociaal-economisch zwakkeren incl. niet-westerse allochtonen aan het maatschappelijke verkeer. Dat doen wij door het wegnemen van blokkades en het versterken van hun eigen kracht. De activiteiten zijn gericht op thema's positieve, empowerment, participatie, beeldvorming, meningsvorming, dialoog, netwerken & verdraagzaamheid.


Onze Unique Selling Points zijn:
1- goede ingangen naar kwetsbare bewoners;
2- interculturele sensitiviteit;
3- laagdrempelige locatie en activiteiten;
4- professionele intermediair;
5- sociaal ondernemend.

Deel dit: