Organisatie

ANBO

Onderneming

ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen. Vertegenwoordiging in plaatselijke zustergroeperingen en onderdeel van plaatselijke en landelijke ANBO. Wandelactiviteiten, maandelijkse film in Studio K, inclusief drankje, lezingen, hulp bij invullen belastingformulieren, tweemaandelijks tijdschrift, halfjaarlijkse ledenvergadering, kortingen op artikelen en diensten voor leden.
Lidmaatschap € 37,30 per jaar, Studio K: € 5,00. Overige gratis.

Deel dit: