organisatie

Buurtverzorgsters - SIPI

Informele groep

De Buurtverzorgsters bieden langdurig en op regelmatige basis informele ondersteuning bij kwetsbare bewoners thuis.


In overleg met de klant spreken Buurtverzorgsters af met welke ondersteunende taken zij de klant kunnen helpen. Hier volgen enkele voorbeelden van taken die een Buurtverzorgster wel en niet doet:


Taken van een Buurtverzorgster:


* Wekelijks ondersteunen in dagelijks leven, bijvoorbeeld helpen met boodschappen, maaltijden klaarzetten, koffie drinken, wandelen, mee naar markt/ziekenhuis/kapper, etc.


* Signaleren van voor- of achteruitgang van bewoners (worden bewoners vergeetachtig, is het eten over de datum, gewichtsverlies of –toename bij bewoners, etc.)


* Signaleren van zaken in en rondom het huis (bijvoorbeeld zijn er steunbeugels bij douche en wc nodig? Is het huis rommelig of onhygiënisch? Is er veel ongeopende post?)


* Actie ondernemen naar aanleiding van de signalen (huisarts, wijkverpleging of maatschappelijk werk inschakelen).


* Informatie verschaffing rondom zorg- en welzijnsthema’s (voorlichting, eventueel in eigen taal).


De Buurtverzorgsters hebben een activeringstraject en scholing ontvangen van SIPI, waarbij is samengewerkt met zorg- en welzijnsinstellingen uit de buurt.


Aanmelding


Klanten kunnen heel makkelijk worden aangemeld door  contact op te nemen met de projectcoördinator:


Gadija Wijngaard


06-12778664


Wij vragen u om een aanmeldformulier in te vullen waarin de belangrijkste gegevens van de klant worden genoteerd. Na aanmelding zullen wij contact opnemen met de klant voor een intakegesprek.


Aan de hand van dit gesprek, zal er een buurtverzorgster aan de betreffende klant worden gekoppeld.


De Buurtverzorgster zal contact houden met de klanthouder over ontwikkelingen, zorgen of vragen omtrent de klant.


Er zijn geen kosten aan verbonden voor de bewoners


Doelgroep van de Buurtverzorgsters zijn kwetsbare Amsterdammers,  zoals:


  - (Alleenstaande) ouderen


  - Mensen met een (lichamelijke of psychische) beperking


   - Dementerenden


   - Ouderen die sociaal geïsoleerd zijn


   - Chronisch zieken


   - LVB doelgroep

Deel dit:
Contactpersonen van Buurtverzorgsters - SIPI
Personen verbonden aan Buurtverzorgsters - SIPI
Activiteiten in het verleden
Bekijk Buurtverzorgsters - SIPI ook in