organisatie

Platform DuurSamen OOST

Informele groep, Onderneming, Non-profit, Onderwijsinstellling, Vereniging / club, Netwerkorganisatie

 


Mijn voorstel:


We gebruiken de nieuwe adviescommissies als platform om op lokaal niveau een ambiteus duurzaamheids actie plan en beleid in gang te zetten/te versnellen. Door alle verduurzamers en vergroeneners uit de buurt samen te brengen. Een ambitie op te stellen, experimenten vormgeven.De aangewezen bestuurders nemen we zo de maat en duwen ze de duurzaamheids kant op.


 


Als actieve bewoners gebruiken we het platform om onze groene en duurzame activiteiten en ideeën en projecten van bewoners en bedrijven verder van de grond te krijgen, in de stijgers te zetten en gerealiseerd krijgen.


Coalitie Duur-Samen-Oost


Groen-links, PvdD, PvdA, SP, D66, CU,  VVDjongeren zetten hun beste en duuzaamste mensen op die lijst waar ook en vooral plaats is voor onafhankelijken, mensen uit groene en op duurzaamheid en sociale cohesie gerichte organisaties/bedrijven.


Op basis van het nog gezamelijk op te stellen gezamelijk te onderschrijven van het  basis duurzaamheids programma A'damOost 


Voorbij de onderlinge broederenzusterstrijd


voorbij de fractie discipline


Voorbij de mensjesmakerij


 


Op naar gebundelde bewonerskracht. Initiatief, Beleid, Realisatie!


 


Kandidaten voor de lijst worden via loting op volgorde gezet.


Streven is om zoveel mogelijk persoonlijke voorkeurstemmen te verzamelen rond je eigen ideeën Projecten en in je Eigen Buurt.


Mensen met de meeste stemmen worden verkozen. Anderen die net niet in de adviesraad zijn gekozen blijven actief bij de acties van de lijst betrokken


Ben benieuwd naar de discussie, wie doet mee met het initiatief?


 


Rens van der Linden


GRIB-DS


Netwerk Groene Initiatieven Buurtbewoners Indische Buurt -Duur-Samen.


www.simpel-plus.nl © Simpel+ ®


 Mijn ideeën voor de vergroening en verduurzaming van Amsterdam (Oost)


AMBITIE: AMSTERDAM OOST WORDT DE GROENSTE EN DUURZAAMSTE WERELDWIJK!


onderzoek en beleid bevordering biodiversiteit binnentuinen
Levende klimbomen voor de Jeugd
Vaste groene blijvende Kerst en duurzaamheidsbomen, te beginnen op of nabij de plekken van de traditionele kerstbomen.
Daar waar spontaan groen goeit tegels lichten en/of vervangen door open tegels.
Amsterdam (oost) sluit zich aan bij operatie Steenbeek.
Binnen nieuw IJburg, de Silos op Zeeburg in in de Nieuwe Sluisbuurt komen unieke BIOECOPROMO Hoogbouw.
Aanleg Reuzenboom en Olifanten grassen Park in de Sluisbuurt.
SciencePark worst ook BIODIVERSITIETS Park.
Studenten en wetenschappers en Bedrijven Sciencepark Park worden actief betrokken en uitgedaagt bij te dragen aan de Verduurzaming en vergroening van Oost
Het Flevopark als relaxplek voor mensen en broedplaats voor planten en dieren krijgt een kwalitiets impuls door het park verder te biodiversifiseren als vooral de directe omgevving van het park en eco hubs op Ijburg, Zeeburgereiland, Cruquisgebied en de nieuwe Sluisbuurt..
Verlaat OnkruidBestrijding, overstijgt Groen Beheer en zet in op Groen bevordering.
Boomstammen worden omgeven door groene borders met randje en iedere auto die dia aanraakt krijgt een boete.
Er is nog genoeg plaats en plekken voor nieuwe bomen. 1000 in Oost de komende 4 jaar.
Stadsdeel voert actief beleid en faciliteert vergroening balkons
Geen afval centra komen in ieder buurt, waar maximaal ingezameld en gerecycled wordt en waarmee nuttige werkplekken gemaakt worden.
lantaarnpalen krijgen een groen jasje van klimplanten met een petje zonnepaneel.
Regenpijpen in de openbare ruimte worden voorzien van een regenwateropvangton.
Alle basisscholen krijgen een groenkweekschool project aangeboden.
Oost faciliteert de Simpel+ Academie waar studenten uit het stadsdeel studieverplichtingen kunnen combineren met het bijdragen aan de verduurzaming en versocialisering van Oost
We realiseren een Groene (met klimplanten omgeven) Windmolen en een Groen Zonneergie toren als praktische bijdrage en maar vooral ook symbool voor onze vastbeslotenheid bij te dragen aan de energie transitie en de temporisering van de klimaatopwarming.
Per straat organiseert de coalitie een gesprek overleg met als vraag en inzet dat 1 of 2 en zo ja welke parkeerplaatsen opgeheven kunnen worden ten behoeve van de niet autobezittermindering fietsparkeer druk en de vergroening van de straat.
Als Pilot voor het project GPS (Groene Stations en Perrons) wordt Muiderpoort ,Amstel en Science Park voorbeeld toekomst duurzame stations met groene perrons.
Over vier jaar gaat de Coalitie voor Duur-Samen-Oost op in OOST OOGST
Met jullie inbreng wordt dit de TOP50 VERDUURZAMING AMSTERDAM (OOST)
…......
….....
…....
….....
…....…...
….....
…....
…...
….....etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz.etc.enz


© Simpel+ ®

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Platform DuurSamen OOST
1 berichten van Platform DuurSamen OOST