organisatie

Samen Vooruit

Informele groep, Non-profit, Netwerkorganisatie

Samen Vooruit is een buurtinitiatief van actieve bewoners uit de Indische Buurt.


Er gebeurt en verandert veel in de buurt, het is een dynamische tijd met veranderende prioriteiten in de wijk en de herziening van het bestuurlijk stelsel.


Daarom is het juist nu belangrijk dat we samen als buurt vooruitkijken en mee denken met de overheid.
Samen Vooruit doet dit door input te verzamelen van bewoners en uit de communities. De buurtperspectieven en buurtprioriteiten die hier uit voortkomen zijn de basis voor de burgerperspectievenota en de leidraad om onze wensen en strategie kenbaar te maken aan het nieuwe gemeentebestuur in Amsterdam. Bewoners werken diverse programma’s samen met de bestuurders en ambtenaren in Oost verder uit. Samen Vooruit richt zich op de volgende programma’s:
 
- Deltaplan voor de bestrijding van armoede in Indische Buurt
- Lokale democratie, bewonersinitiatieven en betrokken burgers
- Talentontwikkeling, pedagogisch klimaat, educatie en cultuur
- Duurzaamheid, wonen en circulaire economieDeze programma’s willen we graag samen met jou, bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders in oost en met de gemeente Amsterdam gezamenlijk uitwerken en uitvoeren in de komende vier jaar. Centraal hierbij staat het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners. 


Missie: Het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, doormiddel van co-creatie met bewoners, professionals en gemeente op gezamenlijke buurtprogramma’s.


 

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van Samen Vooruit
Personen verbonden aan Samen Vooruit
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)
Aanbod van Samen Vooruit
Vragen van Samen Vooruit
22 berichten van Samen Vooruit