organisatie

Diaconaal Centrum Oost

Non-profit

Het Diaconaal Centrum is een toegankelijke, laagdrempelige en open plek die voor iedereen openstaat, waar mensen elkaar ontmoeten en zich gezien en gehoord weten. Het is een plek waar ieder mens tot zijn recht kan komen. Het centrum biedt een veilige omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen en waar zij én diverse buurtorganisaties hun gaven, kwaliteiten en kennis inzetten en delen. Het Diaconaal centrum draagt hierdoor bij aan de bloei van de buurt, zoals Jeremia het treffend zei: “ Zet je in voor de bloei van de plaats waar je woont, want de bloei van je woonplaats is ook jullie bloei”. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van de naaste, de omgeving en de wereld als haar taak gezien. Het Diaconaal Centrum Oost is een concrete uitwerking hiervan in Amsterdam Oost.


 

Deel dit: