organisatie

Stichting Huygens-Fokker centrum voor microtonale muziek

Non-profit

Stichting Huygens-Fokker is binnen Nederland hét centrum voor microtonale muziek, waar alle muziekstijlen met een onconventionele stemming en afwijkende octaafverdeling uit alle stijlperioden een plaats vinden. De stichting wil kennis over microtonale muziek bundelen, ontwikkelen en beschikbaar stellen voor een breder publiek. Om kennisoverdracht te verwezenlijken, organiseert Stichting Huygens-Fokker sinds 1960 diverse activiteiten, zoals de Fokker-orgel concertserie in de Kleine Zaal van Muziekgebouw aan 't IJ, het eendaags muziekfestival MicroFest Amsterdam, lezingen, masterclasses en lecture-performances. Daarbij worden verschillende doelgroepen bediend. Als kenniscentrum voor microtonaliteit bezet de stichting een unieke plaats in het Nederlandse muziekveld.


Stichting Huygens-Fokker wil de uitvoering van microtonale muziek - die tegenwoordig steeds meer weerklank vindt in de internationale hedendaagse muziek - stimuleren. Dit gebeurt, naast het organiseren van concerten, onder andere door het laten bouwen en/of aankopen van speciale microtonale instrumenten, het verstrekken van compositieopdrachten en het initiëren van microtonale muzikale ensembles.


Daarnaast vervult Stichting Huygens-Fokker een belangrijke erfgoedtaak doordat zij een unieke collectie van microtonale instrumenten beheert en onderhoudt, waaronder de 96-toons Carrillo-piano waar wereldwijd slechts enkele exemplaren van gebouwd zijn, twee archifoons (31-toonsklavieren), enharmonische trompetten en het Fokker-orgel, dat het enige volwaardig akoestische 31-toonsorgel ter wereld is. Het staat opgesteld in de Kleine Zaal van Muziekgebouw aan ’t IJ in stadsdeel Oost en is het pronkstuk van de stichting dat om regelmatige bespeling vraagt.


Het kantoor van Stichting Huygens-Fokker in Muziekgebouw aan ’t IJ doet tevens dienst als documentatiecentrum dat op aanvraag geraadpleegd kan worden door bezoekers. De stichting is in het bezit van een rijk archief met unieke documentatie over microtonaliteit en een muziekbibliotheek met uitsluitend microtonale partituren, boeken en andere publicaties over microtonaliteit. Daarnaast is een enorme hoeveelheid informatie over microtonale muziek te vinden op de website www.huygens-fokker.org. Het verschaffen van muziekwetenschappelijke informatie aan geïnteresseerden is een belangrijke taak van de stichting als documentatiecentrum.


Stichting Huygens-Fokker heeft door de jaren heen een groot internationaal netwerk opgebouwd waarmee vanuit verschillende werelddelen kennis wordt uitgewisseld. Zo is er contact met microtonale organisaties uit onder andere New York, San Francisco, Bazel, Parijs, Helsinki, Salzburg, Praag, Zagreb en Londen. Dit leidt tot lezingen, concerten en publicaties in binnen- en buitenland. In de toekomst wil Stichting Huygens-Fokker haar positie als centrum voor microtonale muziek binnen Nederland, Europa en de rest van de wereld graag verder uitbouwen.

Deel dit: