Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat-Lampe

Bewoner
Wie is Brieuc-Yves (Mellouki)?

In 1989 dankzij de liefde in Amsterdam terechtgekomen, vanuit Parijs, na Montpellier en... de Sahara...


Mijn wooncarrière


Amsterdam • Spaandammerbuurt (een paar maanden in een studentenhuis);

 • Vossiusstraat (6 jaar tot de geboorte van onze zoon);

 • Dapperbuurt in 1995 en vanaf 2000 op de Zeeburgerdijk in de Indische Buurt;

 • Begin 2016 naar het Realengracht op de Westelijke Eilanden verhuisd (Pakhuis de Lepelaar).


Metropool Regio Amsterdam/ MRA • April 2021: naar de Oranje Nassaulaan in het dorp Overveen, Gemeente Bloemendaal. Let op: ik blijf direct betrokken bij Amsterdam via verschillende vrijwilligersorganisaties (Buurtmuseum Indische Buurt, ZID-Theater, Amsterdam Buurtfilm Festival)

Mijn werk en hobbies

Ik ben werkzaam als senior onderzoeker en projectleider bij Movisie @Movisie (Team Leefbaarheid). Voor een inhoudelijk overzicht zie deze 'landingspagina's':


https://www.movisie.nl/burgerparticipatie 
Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. Maar ook om het nemen van initiatieven, het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door burgerinitiatieven te faciliteren. In het verlengde daarvan ligt het begrip cliëntenparticipatie.


https://www.movisie.nl/node/13 
Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap


https://www.movisie.nl/versterken-sociale-basis 
Gemeentelijke beleidmakers willen de komende jaren de sociale basis in hun wijken versterken. Dit dossier biedt kennis over wat de sociale basis in feite is en biedt dilemma’s en kennis uit de praktijk.


https://www.movisie.nl/sociale-technologie 
Sociale technologie is de verzamelterm van alle technologische hulpmiddelen die binnen het sociaal domein worden ingezet. Organisaties in zorg en welzijn ontwikkelen steeds meer online of blended hulpverlening om aan behoeften van cliënten tegemoet te komen.


https://www.movisie.nl/discriminatie 
In Nederland zijn er verschillende landelijke en lokale aanpakken ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en te verminderen. Maar welke aanpak is effectief? En wat moet je juist niet doen bij het bestrijden van discriminatie op het gebied van etniciteit, huidskleur, beperking, religie, sekse en seksuele gerichtheid?


https://www.movisie.nl/inclusie-diversiteit 
Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht.


Ik ben verbonden met de Indische Buurt via (buurt)initiatieven en vrijwilligersorganisaties. Zo, zit ik met Rob van Veelen en William van Hal in het bestuur van het Buurtmuseum Indische Buurt. En ben ik met Josien Pieterse en Cas Bool bestuurslid van Framer Framed.

Mijn omgeving

 • In de 20 jaren dat ik in de Indische Buurt woonde:
  Waardevol was de sfeer onder inwoners en het wonen op loopafstand van het volkse Makassarplein en van het groene Flevopark; inspirerende wijken, leuke buurten, empathische creatieve mensen deels actief in buurtcommunity's.

 • Waardeloos was de vervuiling (grof afval op straat) en het drukke autoverkeer op de ontsluitingsgebiedsweg (Zeeburgerdijk).


In de jaren die in op de Realengracht woonde: • Rust en lucht: een groene en blauwe buurt, creatieve buurt per uitstek met zijn rijke geschiedenis en zijn vele kunstenaren;

 • Burgerbetrokkenheid: er is veel nog daar veel aan te doen om onderling te bonden en de sociale bubbels te verbinden (sociale huur/ koopwoningen).


Overveen • Licht, lucht, ruimte: wandelen in de Noord-Hollandse duinen;

 • Historisch en hedendaags Haarlem verkennen.

Mijn droom

Samen met actieve bewoners, change agents en boundaries spanners, tussen leef- en systeemwereld, van inwoners tot bestuurders, aan de samenleving opbouwen. Opdat participatieve democratie en directe democratie in het lokaal samenspel een meerwaarde leveren als tegenmacht van representatieve democratie.

Mijn expertise

Community building ('Wij in de wijk')


Outcomemeting vrijwilligers- en burgersinitiatieven


Bonding, bridging en linking in de wijk


Bestuurswerk

Mijn mogelijkheden

Adviserend, op afstand


Interactieve sessies 'team building', 'Verandertheorie', 'Popular Education' organiseren en begeleiden

Relevante ervaring

40 jaar ervaring met community werk


Onderzoek en projectleiding