Ruud Fiere

Bewoner, Ondernemer, Indische BuurtBalie beheerder
Wie is Ruud?

Met mijn dochter (2007) woon ik in het Oostelijk Havengebied op het Borneo-eiland waar ik met vier andere bewoners het leegstaande pand de Oceaan weer tot leven heb gebracht. Via een crowdfunfing en een actieve campagne naar gemeente en verhuurder toe hebben we er een goedlopend restaurant/bar van weten te maken.

Mijn werk en hobbies

De afgelopen jaren was coördinator van deze Indische BuurtBalie, het stadsdeel met veel actieve bewoners die samen met de organisaties en Stadsdeel proberen de buurt nog mooier te maken. Op de BuurtBalie vind je veel informatie; over de buurtagenda, organsiaties en de personen achter alle initiatieven. Gezamenlijk hebben we een methode om buurtinitiatieven een boost te geven, hoe dat werkt? Kijk op de pagina van Wijkkunde.


Nu ben ik coördinator van het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie. Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over wat we werkelijk belangrijk vinden en zo komt de agenda voor de buurt tot stand.

Mijn droom

Mijn droom is dat de inwoners in Amsterdam weten hoe zij zich moeten organiseren om hun stem te laten horen, hun idealen na te streven om de stad inclusief en leefbaar te houden. Door open dialoog, inspraak en het samenwerken aan projecten die elke Amsterdammer kan laten functioneren als een blije, kritische burger.