Robert Ophoff

Mijn expertise

Met Doortrappen hebben wij het volgende doel; mensen enthousiasmeren voor de fiets en hierbij ook aandacht schenken aan de fietsveiligheid. De aanleiding hiervoor is dat er steeds meer ouderen vallen met de fiets of stoppen omdat ze angst ervaren tijdens het fietsen. We merken dat juist dit bespreekbaar maken en er aandacht aan te schenken dat fietsers geholpen zijn en het enthousiasme terugvinden. Door het gratis organiseren van informatiemomenten, koffieochtenden, fietschecks, uitdelen van fietsspiegels, samen fietsen, fietsparcours, verkeersquizen en nog veel meer bereiken we steeds meer fietsende 55+ers in Amsterdam. Dit kunnen we niet alleen, omdat we niet overal de contacten hebben. Juist door samen op te trekken met lokale mensen die de buurt kennen, komt Doortrappen op de juiste plekken.