Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018

BB experimenten Indische Buurt

Geplaatst op 25 september 2017, 12:21 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt niet voorgedragen voor het concept Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

ARGUMENTATIE:
In 2017 is door u een begin gemaakt om een werkgroep op te zetten. De verwachting is dat die groep in 2018 uitgebreid wordt. In gezamenlijkheid worden initiatieven en pilots uitgewerkt en uitgevoerd die bijdragen aan vergroening van de buurt en het bevorderen van de biodiversiteit. Een uitgangspunt daarbij is dat de openbare ruimte aantrekkelijk, toegankelijk en veilig blijft voor alle gebruikers.

LEES VERDER: Faciliteren van groeninitiatieven uit de buurt

Pleidooi voor een een nieuw soort Burger Bescherming. Een groep van Beleidsmakers en Bewoners gaat uitzoeken wat er meer gedaan kan worden aan Bevordering Biodiversiteit en gaat een aantal experimenten starten voor Bevordering Biodiversiteit In de Buurt. Dit is gezien de urgentie van klimaat verandering aan de ene kant en gebrek aan ambitie en creativiteit aan de andere kant hard nodig.
Denk aan open stoeptegels waar het groen nu al spontaan groeit, groene lantaarnpalen en regenpijpen, opvang van regenwater aan de straat kant, biodiversiteits- bevordering in binnentuinen, groene gevels op openbare gebouwen en gebouwen van woningbouwcoöperaties, vergroening van boomspiegels, etc.

Gewenst resultaat 
Indische Buurt loopt voorop met vergroening stadsdeel en ontwikkelt proactive creatieve aanpak.
Idee
Bijdrage aan de prioriteiten:
Deel dit:
3 reacties

Rens van der Linden

vr 13 oktober 2017 23:26
Ja

Rens van der Linden

vr 13 oktober 2017 23:27
Kunt U zich hier in vinden?

Jan Maarten Dros

zo 15 oktober 2017 09:58
Ja mits...: Staat dit initiatief twee keer in de lijst?