Deze vraag is ingevuld
Vacature/hulpvraag

Stichting Meevaart is opzoek naar een voorzitter

Geplaatst op 11 januari 2021, 11:36 uur

Per 1 april 2021 ontstaat er een vacature in het bestuur vanwege het vertrek van onze voorzitter. Wij streven naar een divers bestuur. Om die reden zijn we op zoek naar een vrouwelijke voorzitter die aan onderstaand profiel voldoet.

Het huidige bestuur van Stichting Meevaart bestaat uit zes leden:

– Mária van Veen, voorzitter
– Herbert Koobs, secretaris
– Jan Benjamens, penningmeester
– Douwe Veenstra, algemeen bestuurslid
– Guido Rooijackers, algemeen bestuurslid
– Manuella van Baar, aspirant bestuurslid

Het bestuur komt 6 – 7 keer per jaar bijeen. De tijdsbesteding is ongeveer een halve dagdeel per twee weken. In de septembervergadering besluiten we over het werkplan en de begroting van de stichting Meevaart, de Indische BuurtBalie en over een aantal projecten die onder de stichting Meevaart vallen. In maart stellen we de jaarstukken vast en in juni bespreken we de inhoudelijke halfjaarrapportages voor de subsidiegevers. Ook is er in juni een publieke bijeenkomst waarin het bestuur en de algemeen manager verantwoording afleggen over de activiteiten en resultaten in het voorgaande jaar. De financiële kwartaalrapportages worden periodiek in de bestuursvergadering besproken. Relevante ontwikkelingen in De Meevaart en de Indische Buurt komen elke bestuursvergadering aan de orde.

Profiel voorzitter
In de kern komt het hierop neer: je hebt ervaring als voorzitter, je bent een verbinder en weet hoe jij een organisatie als de Meevaart kunt vertegenwoordigen en beschikt over een helikopterview. Ook ben je in staat om grote groepen toe te spreken.
Daarnaast:
– onderschrijf je het doel en de missie van de stichting Meevaart
– heb je een visie op hoe het doel van de stichting Meevaart kan worden gerealiseerd
– ben je een teamspeler
– beschik je over strategische, tactische en communicatieve vaardigheden
– beschik je over kennis van het sociaal domein en de context waarbinnen de Meevaart opereert
– heb je een relevant netwerk waarvan bij voorkeur gemeentelijke en politieke vertegenwoordigers (Amsterdam-Oost en/of centrale stad) deel uitmaken
– heb je een hbo werk en denkniveau
– en ben je actief in of voel je je betrokken bij de Indische Buurt.

Procedure
Kijk voor meer informatie op www.meevaart.nl
Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan het profiel van de voorzitter, klim dan in de pen en stuur per mail een brief en CV naar de interim manager Tim Doornewaard: tim@meevaart.nl.

Belangstellenden krijgen informatie toegestuurd en worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een commissie van het bestuur bestaande uit de secretaris Herbert Koobs en de bestuursleden Douwe Veenstra en Manuella van Baar.
De commissie stelt een voordracht op voor het bestuur.
Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek met het bestuur plaats.

De Stichting Meevaart heeft als doel:

a. het ontwikkelen en bevorderen van optimale bewonersparticipatie in de Indische Buurt te Amsterdam;

b. opkomen voor- en versterken van bewoners in een kwetsbare positie;

c. het faciliteren van initiatieven om zo in de door de stichting beheerde gebouwen ruimte te bieden aan de ambitie van bewoners en het ontwikkelen van de potentie van bewoners, hun organisaties en de bedoelde wijk;

d. het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt, in samenspraak met de bewoners van deze buurt, de lokale overheid en de betrokken instellingen;

e. het beheren van maatschappelijk vastgoed door bewoners en stagiairs en hen hiervoor te kwalificeren en te faciliteren.
 

Organisatie
De Meevaart
contactpersoon
Tim Doornewaard
Ingangsdatum
per 1 april
Beloning
Vrijwilligersvergoeding beschikbaar
Illustration
 
Deel dit:
Vragende organisatie
Contactpersoon