Welkom op de IBuurtBalie!

De IBuurtBalie wordt mogelijk gemaakt door alle organisaties, initiatieven en bewoners die hun organisaties aanmelden en hun activiteiten in de agenda plaatsen. Iedere organisatie, initiatief of persoon die informatie op de website zet is daar zelf verantwoordelijk voor. Onze rol is er eentje van bemiddelaar, maar alleen als dat nodig is. De ervaring leert dat aanbod en vraag elkaar uitstekend weten te vinden op de IBuurtBalie.

Onze redactie bestaat uit een groep enthousiaste buurtbewoners. Wij bekijken alle aangeleverde kopij die op de website wordt geplaatst en behouden ons daarbij het recht voor om teksten aan te passen of evenementen en/of nieuwsitems niet te plaatsen als deze niet overeenkomen met de missie en doelstellingen van de IBuurtBalie.

Wil je een evenement, initiatief of organisatie aanmelden? Wil je een bericht plaatsen op de nieuwspagina of ben je op zoek naar iets en wil je dat plaatsten bij ‘gezocht’? Maak dan rechtsboven een profiel aan bij inloggen/registreren. 

Spelregels 

STAP 1 - persoonlijk profiel aanmaken
Word lid en maak een persoonlijk profiel aan met je eigen e-mailadres. In je inbox (check ook je spam folder) ontvang je dan een link waarmee je je profiel activeert. Daarna kun je je profiel compleet maken. Vul je adres in en geef aan welke rol je hebt in de buurt. En heel belangrijk, plaats een foto van jezelf!

Zonder foto kun je geen overige informatie plaatsen. Logo's en andere foto's zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd. Het idee achter een persoonlijke profielfoto is dat we een buurtnetwerk zijn wat ons met elkaar verbindt. Heb je een idee, activiteit, een wens, kun je andere buurtgenoten hiervan op de hoogte brengen en elkaar uitnodigen mee te doen. Hiervoor moet je elkaar kennen en herkennen.

STAP 2 - informatie plaatsen
Als je ingelogd bent, kun je via de blauwe knoppen een 'organisatie toevoegen', 'activiteit toevoegen', 'bericht toevoegen' en alle andere mogelijkheden aanmaken. Dan ben je automatisch de contactpersoon/beheerder van je organisatie en kun je altijd dingen aanpassen via 'bewerken'. 

Wil je aangeven dat je actief bent als deelnemer bij een organisatie, dan kun je bij een desbetreffende organisatie klikken op 'deelnemer worden'.

Heb je zelf deze organisatie niet aangemaakt, maar wil je wel contactpersoon/ beheerder worden om zelf dingen aan te passen op een organisatiepagina of wil je hier activiteiten en berichten op plaatsen? Neem dan contact op met beheerder Ganna Verhoeven via: info@ibuurtbalie.nl 

Stap 3 - Hoe kom ik in de wekelijkse nieuwsbrief?
Alle informatie die wordt geplaatst komt automatisch op de homepage en in de wekelijkse nieuwsbrief van die week. Heb je een activiteit geplaatst die op een later moment plaats zal vinden, maar die je wel alvast wil aankondigen, geef dan in de 'vooraankondiging' aan hoeveel dagen van tevoren je het op de homepage (en dus in de nieuwsbrief) wilt laten verschijnen. Terugkerende activiteiten komen alleen bij aanmaak in de wekelijkse nieuwsbrief, dus niet automatisch elke week.
Een manier om wel elke week in de wekelijkse nieuwsbrief te komen, is om iedere week een nieuw bericht te plaatsen.

Ook voor andere vragen, tips & tops kun je mailen met de IBuurtBalie beheerder via bovenstaand e-mailadres. Of kom naar de Eester en vraag advies aan een van de gastmensen.

Veel SUCCES!

Disclaimer

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de IBuurtBalie correct is. Gebruik van de informatie op de website, alsmede alle software en tools, en verwijzingen naar andere websites, is op eigen risico.

Om informatie te kunnen aanmelden, is registratie verplicht.

De IBuurtBalie behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten in te korten en/of aan te passen zonder daarover aan de adverteerder mededelingen te doen.

De IBuurtBalie heeft het recht om naar eigen inzicht aangeleverde activiteiten te weigeren of te annuleren zonder daarover aan de adverteerder mededelingen te doen. 

Materiaal dat door de adverteerder is aangeleverd blijft eigendom van de adverteerder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De adverteerder garandeert de IBuurtBalie dat het aangeleverde item op geen enkele wijze inbreuk maakt op het recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van teksten, logo’s, foto’s en inhoud van gelinkte websites. Indien adverteerder namens c.q. uit hoofde van, een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de adverteerder te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden. 

Door het plaatsen van een item vrijwaart de adverteerder de IBuurtBalie van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van het item en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
Op alle overeenkomsten tussen de IBuurtBalie en de adverteerder van informatie is Nederlands recht van toepassing. 

De IBuurtBalie ten alle tijden gerechtigd deze disclaimer te wijzigen zonder daarvan de adverteerder rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Wij1019.nl is daarvoor afdoende.
nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de adverteerder of gebruiker kan ondervinden. De IBuurtBalie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ibuurtbalie.nl bezoekt.

Beheer

De website www.ibuurtbalie.nl staat onder beheer van buurtcooperatie de Eester

Gegevens van bezoekers

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de BuurtBalie via info@ibuurtbalie.nl

De IBuurtBalie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens die mensen invoeren als zij zich aanmelden.

De IBuurtBalie kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie waarvan de IBuurtBalie denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.