Wens

Task ForceGroen & Duurzaamheid Indische Buurt

Groen en buitenruimte
Geplaatst op 30 november 2016, 14:46 uur
Taskforce Indische Buurt Groener en Duurzamer.

Wie goed om zich heen kijkt ziet dat het beetje bij beetje iets groener wordt in de Indische Buurt.
Ook de voornemens in het gebiedsplan 2016 m.b.t. gebruikersgroen en duurzaamheid bevatten vele goede aanzetten.
Maar wat ontbreekt is een gevoel van urgentie en een gebrek aan ambitie.
Urgentie met het oog op klimaatverandering en ambitie om de buurt groener, duurzamer en ecologisch diverser te maken.
In de buurt en in de stad zijn er ook veel initiatieven, vaak nog te los staand van elkaar.

Er kan en moet meer gebeuren.
Er is nog genoeg ruimte voor meer geveltuinen. Initiatieven voor verticale tuinen, groene balkons en ecologisch vriendelijke binnentuinen zijn er nog veel te weinig.
Veel meer bloemen en kruiden zouden een plek kunnen vinden in de buurt, bijvoorbeeld door in de trottoirs de halve stoeptegels tegen de muren weg te halen (en/of te vervangen door tegels met een gat erin) en actief zaden te verspreiden.
Je zou ook regenwateropvang aan de straatkant kunnen realiseren om geveltuinen te besproeien, ramen te wassen etc.
Er zijn vast nog meer ideeën, maar gezien de urgentie en de ambitie om van de Indische Buurt de groenste en duurzaamste buurt te maken is er meer nodig.
Het is nu allemaal nog te veel of iets van de overheid of iets van particulieren.
Ik pleit voor een doe- groep , een task-force, Indische Buurt bestaande uit:
Mensen van de bestuurscommissie Oost die zich met groen en duurzaamheid bezighouden
Mensen vanuit de woningcorporaties.
Particulieren, groepen en bedrijven die de buurt groener en duurzamer willen maken.

Zo’n groep zou moeten starten met een plan van aanpak en het formuleren van haar ambitie.
Het nemen en zichtbaar maken van concrete initiatieven zou samen moeten gaan met intensieve communicatie met en tussen bewoners teneinde een gevoel en een beweging te creëren voor een groene en duurzame Indische Buurt.
Ondergetekende wil wel tijd en creativiteit vrij maken om zo’n task-force mede vorm te geven. Ron Langdon heeft zich al opgegeven.

Wil je ook meedoen en meedenken?

Mail me.

BuurtGroene Groet,
Rens van der Linden. (laurensvdlinden@gmail.com)
Illustration
 
Mensen die deze wens delen: 1
Ik deel deze wens Ik wil helpen Ik wil trekker zijn
Deel dit:
Personen die deze wens delen: 1